Projekty

Divadlo Štúdio tanca

Hlavnou činnosťou Divadla Štúdio tanca je tvorba a prezentácia tanečných diel.

Divadlo Štúdio tanca

Veríme, že tanec je presahová disciplína s obrovským potenciálom.

Zmysel tanca vnímame aj ako prostriedok k vytváraniu komunít, spoločenských hodnôt, zdravého životného štýlu, podpore výskumu. Sme zvedaví a plní chute nachádzať nové rozmery, v ktorých sa tanec môže uplatniť. 

Chcete s nami spolupracovať?

Pošlite svoje návrhy Lucii Kašiarovej na riaditelka@studiotanca.sk alebo Zebastiánovi Méndez Márin na artdirector@studiotanca.sk