Horror Vacui
11. októbra 2023
Súčasný čo?
9. októbra 2023
Premiéra 5. 5. 2023

Quake

Formát QUAKE prenáša Divadlo Štúdio tanca do nových, nedivadelných priestorov.

Ukazujeme, že tanec presahuje hranice svojej disciplíny, svojej domácej scény.

Quake sú kratšie formáty vytvorené priamo členmi umeleckého súboru divadla a vychádzajú z ich dramaturgického a choreografického konceptu.

 

Dĺžka predstavenia: __
Inscenácia je vhodná pre deti od __ rokov.

Umelecký tím

_

Účinkujú (tím DŠT)

_

Ďalej účinkujú

Tibor Trulik // MaD (účinkujú: Michaela Mirtová a Diego Álvarez Sanóu)

Priestor ako intímna zóna, miesto hry, konfliktu, lásky. Ako v ňom na seba navzájom pôsobíme? Čo sa stane s našou individualitou, s naším prežívaním a existenciou s príchodom novej životnej energie? Dvaja ľudia vytvárajú novú dynamiku, ktorá sa postupne stáva nemennou súčasťou vyhraneného bytia. MaD sa zaoberá otázkami partnerstva, spolunažívania a zmenami v jednotlivých priestoroch individuálneho života, ktoré nevyhnutne s blízkosťou tiel prichádzajú.

Tibor Trulik // Interaktívna lopta (sólo)

Tanečné dielo využíva loptu ako symbol našej planéty, ktorý slúži na dosiahnutie spolupráce a intergalaktického stretnutia. Lopta túži po hre, komunikácii a spájaní, s cieľom vytvoriť lepšie miesto na Zemi. Choreografia zdôrazňuje hravosť, otvorenosť a spontánnosť. Lopta slúži na prepojenie a vytvorenie lepšieho porozumenia medzi svetmi. Interaktívna lopta inšpiruje k spolupráci a komunikácii a prináša posolstvo nádeje pre lepšiu budúcnosť planéty.

Indira Chamalé // Oquedad (sólo)

Zviera v meste je konfrontované so smrťou celý svoj život. Smrť ovplyvňuje jeho fyzické a emocionálne premeny. Po prekonaní smútku sa znovu vynorí pocit slobody a vytvorí nový impulz. Práve tam, medzi žeravými uhlíkmi, blatom alebo dokonca asfaltom môže kvitnúť kvet. Oquedad je fyzický výskum založený na opakovaní, ktorý sa snaží vytvoriť pohybové, priestorové a rytmické kódy. Používa písaný a hovorený text (či už vytvorený autorsky alebo nie) ako zdroj pre rozvoj fyzickosti, performatívnosti a konštrukcie príbehu. Smútenie je proces, ktorým sa učíme zabudnúť. Je to zážitok, v ktorom sa učíme s vďakou a bez bolesti spomínať na spoločný život s niekým, kto nás pri svojom odchode vyzýva zmeniť spôsob života. Bezcenný je život. Život je bezcenný. Začína plačom a plačom končí.

Cindy Ng // Heart Habitus (sólo)

Heart Habitus sa zaoberá myšlienkou, že aj telesné orgány majú návyky, ktoré budú nezvratné a nezmenené počas mnohých rokov, až kým ich nezasiahne smrť. Kladie si tiež otázky: Aký je to pocit, keď sa ocitnete v diere, ktorá tam predtým nebola? (napr. strach, úzkosť, nová povinnosť). Aký je to pocit, keď niečo napáda váš priestor? Habitus je jedným z najvplyvnejších konceptov francúzskeho sociológa a antropológa Pierra Bourdieu. Pozostáva z hexis (tendencia držať a používať svoje telo určitým spôsobom, napr. držanie tela alebo prízvuk reči), ako aj z abstraktnejších mentálnych návykov, schém vnímania, klasifikácie, oceňovania, cítenia, ako aj konania. Tieto schémy nie sú len zvyky. Umožňujú jednotlivcom nájsť nové riešenia bez premysleného uvažovania, založeného na ich vnútorných pocitoch a intuícii, o ktorých sa domnievame, že sú kolektívne a sociálne formované. Tieto postoje, spôsoby, vkus, morálna intuícia a zvyky majú vplyv na životné šance jednotlivca, takže habitus nie je štruktúrovaný len objektívnou minulou pozíciou jednotlivca v sociálnom prostredí, ale štruktúruje aj našu budúcu životnú cestu.

Quake - trailer

Prehrať video

Podujatie sa koná z finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Divadlo Štúdio tanca

Naše ďalšie
predstavenia