Vzdelávanie

Rezidenčné programy

Umelecké rezidenčné pobyty posúvajú nás, umelcov a aj našu komunitu a divákov.

Výsledkom rezidenčných pobytov je často výstup v podobe work in progress, takže diváci vidia proces tvorby, môžu ho svojimi otázkami, názormi, reakciami ovplyvniť.

Prečo poskytujeme svoje priestory umelcom na absolovanie rezidenčných pobytov?

Sme divadlo technicky a priestorovo vhodné pre tvorbu tanečných diel. Vnímame ako našu povinnosť tieto priestory poskytnúť aj nezávislým umelcom či iným zriaďovaným súborom zo Slovenska aj zahraničia.

Chceme sa prepájať s umelcami a podporovať ich rozvoj v oblasti súčasného tanca a fyzického divadla.

Okrem technicky vybaveného priestoru poskytujeme aj odbornú podporu potrebnú na kultiváciu vlastnej praxe a sebarozvoj.

Rezidenčné programy nám tiež prinášajú nové inšpirácie, ktoré prichádzajú so svojským prístupom každého umelca.

Poskytujeme nášmu publiku možnosť konfrontácie tvorby hosťujúcich umelcov s našou tvorbou.

Výsledkom rezidenčných pobytov je často výstup v podobe work in progress, takže diváci vidia proces tvorby, môžu ho svojimi otázkami, názormi, reakciami ovplyvniť. A prehĺbiť svoje vnímanie špecifík tanečného umenia.

Aktuálne výzvy

V Divadle Štúdio tanca aktuálne prebiehajú rezidenčné pobyty, ktoré boli vybraté v rámci výzvy z februára 2023. Výzvy budú opäť otvorené v roku 2024.

Zoznam podporených umelcov

2022

Lukáš Bobalík, Maja Hriešik, Dana Tomečková, Lukáš Kubičina
/ projekt: Light work (SK) 

Eddie Oroyan a Jessica Eirado Enes (My Homeless Lover)
/ projekt: IVY (USA a Taliansko)

Lior Lazarof
/ projekt: Until Midnight (Izrael)

 

2023

Cola Ho Lok Yee
/ projekt: Emma’s Jaw (Hong Kong)

Barbora Janáková,
/ projekt: chybí název projektu  (Slovensko)

SOMALAB Katarína Trulíková
/ projekt: SOMALAB (SK)

Isabel Paladin
/ projekt COME VERDE ongoing (Taliansko)

Natália Benková
/ projekt: Looking for myself (SK)

Colectivo Priekopník Veverička
/ projekt: EU.GENUS (SK)

Jonas Frey
/ projekt: Third Place (Nemecko)

Charlie Brittain | Milan Tomášik
/ projekt: Arms that never knew me (Veľká Británia / SK)

Zuzana Hanzušová, Alexandra Mireková, Barbora Michaligová
/ projekt: hraj_hru_hraj (SK)

Katherina Vasiliadis
/ projekt: International Cultural Management (Izrael)

COMPAGNIE LA TENEUR / Chloé Beillevaire
/ projekt: SCHLASS (Francúzsko)